‘Ik ben inmiddels overleden’, zo luidt de regel in de campagne van stichting ALS Nederland. Het is een zeer indrukwekkende campagne over de ziekte ALS. Bijdeze campagne is een zeer documentaire lading in gelegd door een serie foto’s van mensen met ALS te maken en pas te publiceren als ze dood zijn. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het emotionele vlak van de mens. Ik vind het een slimme toepassing om geld binnen te halen voor Giro 100.000. Door de persoonlijke benadrukking van deze campagne voelen mensen zich persoonlijk betrokken door dit verhaal. in 2011 is deze campagne gepubliceerd om geld binnen te halen voor ALS.

 

 

 

Stichting ALS lanceert confronterende campagne

‘Ik ben inmiddels overleden’, zo luidt de regel in de campagne van stichting ALS Nederland. nieuwe, confronterende campagne van Stichting ALS Nederland. In de campagne – gemaakt door Publicis – zijn inmiddels overleden patiënten aan het woord.

De patiënten leggen uit wat ALS is: een ongeneselijke zenuwziekte, waarbij de spieren één voor één uitvallen. ‘Over de oorzaak is nog weinig bekend. Daarom is nog veel onderzoek nodig. En dus geld.’

Vervolgens vragen de deelnemers iedereen mee te vechten tegen de genadeloze ziekte, met een donatie op giro 100.000. Niet voor zichzelf, ze zijn op dat moment immers al overleden. Als hard bewijs van de genadeloosheid van ALS, waarbij mensen gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen overlijden.
Zowel de patiënten als hun naasten hebben uitdrukkelijk ingestemd met deelname aan de campagne. Mede omdat de deelnemers op deze manier ook na hun dood verder kunnen gaan met de strijd tegen ALS.
Publicis is ruim een jaar voor dat de campange begonnen is met met de productie van het campagnemateriaal. In twee fotografie-, film,- en geluidssessies zijn van negen deelnemende ALS-patiënten opnamen gemaakt, onder het toeziend oog van vrienden en familieleden.
Alle betrokken partijen werkten belangeloos mee.

De campange was onder andere te zien op commercials in de bioscoop, op radio en televisie, abriposters, billboards, advertenties in kranten en tijdschriften en banners op internet.

 

 

 

 

De  filmpjes van ALS vind ik ook erg indrukwekkend. Dit is 1 van de filmpjes die van deze campange is: 

https://www.youtube.com/watch?v=tXTM9873g-8

 

 

Dit filmpje is uitgebracht in 2011. Het sterke van dit filmpje is dat hij zichzelf voorstelt, wanneer hij de ziekte ALS heeft gekregen (2010) en wat de ziekte in het kort inhoud.Hij vraagt of de mensen een bijdragen willen doneren aan Stichting ALS Nederland voor iedereen die ALS heeft.

 

De slogan op het einde van het filmpje is erg indrukwekkend. Het is namelijk niet meer voor hem. Want hij is inmiddels al overleden. Dit geeft natuurlijk een extra lading aan het hele verhaal. Want deze meneer die op het filmpje zijn toespraak over ALS doet is inmiddels al overleden. 

   

attentie

Waar veel aandacht naar toe gaat is de tekst: Ik ben inmiddels overleden. Het is een zeer zwaar beladen tekst met de bijpassende foto van het persoon die overleden is. Ik vind het een zeer confronterende reclame, waarbij je je bijna verplicht voelt wat te doen voor mensen met ALS. ‘‘Vecht mee tegen een genadeloze ziekte’’ bedoelen ze mee te zeggen dat je geld over moet maken op het Giro nummer 100.000 

 

Belangstelling of verandering

De belangstelling van de consument is om deze mensen met ALS te helpen. Dit kan op de manier zijn van mensen die in hun naasten iemand hebben verloren aan ALS of mensen die zich persoonlijk aangesproken voelen door deze indrukwekkende campagne. Voor deze campagne wist ik zelf geen eens af van het bestaan van deze genadeloze ziekte. Ik denk dat ik daar niet de enige in was. Door dit soort campagnes weten mensen wat voor ziekte dit is en willen ze helpen door bijvoorbeeld een financiële bijdragen te storten op het giro nummer van Stichting ALS Nederland

 

Drang

De drang is er om mensen met deze ziekte te helpen. Waarom? de mensen in de commericial doen het eigenlijk niet meer voor zichzelf maar voor een ander. Voor mensen die ook ALS krijgen. Je leeft namelijk ongeveer gemiddeld maar 3 jaar naar de eerste verschijnselen. Omdat er zo weinig bekend is over deze ziekte moet het Stichting ALS Nederland geld hebben voor onderzoeken. Het is heel moeilijk om mensen te kunnen vinden voor goede doelen. Het is bijvoorbeeld die irritante jongen die op straat staat om mensen te werven voor het wereld natuur fonds of weet ik het wat. Maar met deze campagne is het anders. Er zit een indrukwekkend documentair verhaal achter. Mensen worden er persoonlijk in betrokken. Ze zien de personen die al dood zijn gegaan aan ALS verschijnen in commercials en op posters in bushokjes en worden er mee geconfronteerd met iemand die al dood is gegaan aan ALS. Eigenlijk krijg je een beetje het effect er van dat je er misschien wel wat aan had kunnen doen en niet elke keer zo egoïstisch had moeten zijn en het geld in je eigen zak te houden. Als je dit keer geld overmaakt. Kan je daar misschien de volgende mensen wel weer mee helpen die ALS hebben of krijgen. 

 

Actie

Wat ik denk wat deze campange zo sterk maakt is de herhaling. Je zag toen in de tijd dat het in tijdschriften stond, in de bushokjes hing en dat je het eigenlijk overal wel in terug zag. Ook zijn er allemaal verschillende mensen die mee hebben gedaan aan deze campagne. Vrouwen en mannen. Al deze mensen hebben hun eigen verhaal. Het indrukwekkende spectrum komt steeds maar weer terug in elk verhaal. Inmiddels ben ik al overleden. 

 

ik vindt dit een mooie campagne om even verder onder de loep te nemen. Er word op een indirecte manier reclame gemaakt voor de stichting ALS Nederland. Waarbij ALS Patiënten in deze commercials naar voren komen. Ik vind het een erg indrukwekkend verhaal en ik snap dat deze campagne er voor gezorgd heeft dat ALS geen onbekende ziekte meer is. Dat mensen weten wat het voor ziekte is en dat ze weten waar hun geld naar toe gaat als ze op giro 100.000 hun geld storen.